Aktuellt

Den 20 november blev Riksföreningen Biograferna godkända som medlemmar i CICAE vid organisationens styrelsemöte i Lissabon. CICAE är en internationell biografägarorganisation där nationella förbund samlas som representerar Art House- och fristående biografer, främst i Europa men även i andra delar av världen. Samtidigt blev 26 av Riksföreningens biografer medlemmar i CICAE. För Riksföreningen betyder det att vi nu finns i ett internationellt sammanhang som stärker organisationen. Dels genom utbyte av erfarenheter med våra systerorganisationer i Europa, dels genom möjlighet att bedriva lobbyarbete mot svenska och europeiska makthavare.

För den enskilde biografen innebär medlemskapet att man kan ta del av utbildningar, specialarrangemang och internationella initiativ som syftar till att stärka visning av europeisk film, samt stärka biografens roll. Läs gärna mer på http://cicae.org/

Vill din biograf också vara medlem så kan man när som helst ansluta sig. Kostnaden är 31€ per år.  Kontakta då Mathias Holtz i styrelsen så hjälper vi er; mobil: 070 – 870 26 72 mathias.holtz@folketshusochparker.se