Därför bio

Det finns idag en mängd olika platser för människor att mötas – virtuellt som fysiskt. Tillgängligheten på filmer aldrig varit större än idag, tack vare den digitala visningstekniken. Trots detta gränslösa utbud av filmer och mötesplatser så bär biografen på en mängd egenskaper som gör den unik. Att se film på stor duk, där projicering av bild, ljud och sittkomfort är optimal är en svårslagen upplevelse.

 

Biografen har massor att erbjuda;

▪ En kollektiv upplevelse – som delas av andra, i samma fysiska rum.

▪ En frihet att inte behöva välja – att bara se en film i taget

▪ En prövning – att ta sig till biografen och utsättas för andra människors fysiska närvaro.

▪ Ostördhet och fokus – att se en film i lugn och ro – från början till slut.

Kombinationen av detta gör biografen unik som mötesplats och visningsmiljö för film.

 

Här ryms möjligheter!
▪ Riksföreningens biografer är en del av den offentliga miljön i kraft av att det är en regelbunden lågtröskelverksamhet öppen för alla. Inget medlemskap krävs. Biograferna bidrar till att utveckla det framtida offentliga rummet och därmed den sociala och kulturella närservicen.

▪ Den digitala visningstekniken, som alla biografer nu omfattas av, öppnar upp inte bara för premiärvisningar, för ett rikare filmutbud men även för att ett lokalt filmskapande kan visas på biografen. Även andra programformer än film, såsom opera, konserter, teater, sport och utställningar kan numera projiceras på den vita duken. Därutöver erbjuder digitaliseringen möjligheter till interaktiva möten, föredrag och debatter.

▪ Det ideella och idéburna engagemanget hos biografägare och dess medarbetare är vitalt, och i vissa fall helt nödvändigt för att mindre och medelstora biografer skall kunna gå runt och utvecklas. Biografens storlek, i form av ett begränsat upptagningsområde eller ett filmutbud eller visningsformer som bara når främst begränsade målgrupper, skapar en grogrund för kreativitet och samarbete i marknadsföring och i publikarbete.