Kontakt

Riksföreningen Biograferna

KONTAKT

Postadress: Box 128 25, 112 97 Stockholm

Besöksadress: Gammelgårdsvägen 38 – 42, Stora Essingen, Stockholm

Postgiro: 66 35 63 – 5

Organisationsnummer: 80 24 69 – 8477

E-post: info@biograferna.se;   lars.gillegard@biograferna.se

 

STYRELSEN 2021 – 2022

Lars Gillegård, ordförande

Mikael Sandberg, vice ordförande

Nils T-son Axberg, Kassör

Hanna Sersam, ordinarie

Christina Thonman, ordinarie

Anna Öhman, ordinarie

Ida Thorén, ordinarie

Per-Magnus Almquist, suppleant

Fredrik Jönsson, suppleant

Mathias Holtz, suppleant

Nina Pihl, suppleant

Olle Agebro, suppleant

Valberedning

Ulf Slotte, sammankallande

Helena Fagerstam

Peter Törnblom

Tekniska kommittén

Mats Kullander

Richard Liljedahl

Ulf Slotte