Kontakt

Riksföreningen Biograferna

Postadress: Box 128 25, 112 97 Stockholm

Besöksadress: Gammelgårdsvägen 38 – 42, Stora Essingen, Stockholm

Postgiro: 66 35 63 – 5

E-post: info@biograferna.se eller lars.gillegard@biograferna.se

 

STYRELSEN, 2018 – 2019

Lars Gillegård, Riksföreningen Våra Gårdar, Stockholm, ordförande

lars.gillegard@varagardar.se; lars.gillegard@biograferna.se

0733 – 726 356, 08 – 672 61 56

Ulrika Holmgaard, Folkets Hus och Parker, Stockholm, vice ordförande

ulrika.holmgaard@fhp.nu ; 070 – 10 85 757

 

Nils T-son Axberg, Saga bio, Arbrå, kassör

nils@sagahuset.se; 070 – 865 01 89

 

Agneta Mogren, Riksföreningen Folkets Bio, Stockholm

agneta.mogren@folketsbio.se 0736 – 82 75 45

 

Christina Thonman, Söråkers Folkets Hus, Timrå

christina.thonman@sorakersfolketshus.se; 070 – 31 299 48

 

Gunnel Nelzén, Film i Sörmland, Eskilstuna

gunnel.Nelzen@dll.se 070 – 69 36 037, 016 – 10 55 16

Anna Öhman, Bygdegårdarnas Riksförbund, Stockholm

anna@bygdegardarna.se 070 – 881 34 43, 08 – 440 51 99

 

Suppleanter

Eva Dahlänger, Hoverberg Bygdegård, Berg

eva.dahlanger@gmail.com; 070 – 290 14 05

Per-Magnus Almqvist, Eurostar, Stockholm

pm@eurostar.se; 070 – 34 60 390

Fredrik Jönsson, Kino Bio, Folkets Bio Lund

fredrik@kulturmejeriet.se; fredrik@kino.nu   0704 – 242097

 

Mathias Holtz, Folkets Hus och Parker, Stockholm

mathias.holtz@fhp.nu   070 – 870 26 72, 08 – 452 25 44

Anders Ericsson, Bio Odeon, Skövde

anders.ericsson@skovde.se 0500 – 49 80 76