Länkar

BIOGRAFFÖRETRÄDARE:

Biografcentralen                                       www.biografcentralen.se

Bygdegårdarnas Riksförbund                www.bygdegardarna.se

Riksföreningen Folkets Bio                    www.folketsbio.se

Folkets Hus och Parker                           www.fhp.nu

Riksföreningen Våra Gårdar                   www.varagardar.se

Sveriges Biografägareförbund               www.biografagareforbundet.se

FILMBRANSCHEN:

Filmdistributörerna                                 www.filmdistributörerna.se

Filmregionerna                                         www.filmregionerna.se

Film- och TV producenterna                   www.filmtvp.se

Kulturdepartementet                              www.kulturdepartementet.se

Sveriges Filmuthyrareförening UPA      www.sfuf.se

Svenska Filminstitutet                             www.sfi.se

Statens Medieråd                                     www.statensmedierad.se

FILM- OCH BIOINFO:

BioGuiden                                                 www.bioguiden.se

BIO.SE                                                        www.bio.se

Kritiker.se                                                  www.kritiker.se

MovieZine                                                 www.moviezine.se

SF                                                                www.sf.se