Verksamhet

Boken om Biografer och bibliotek

Här är boken om ett strategiskt framtida samarbete i det lokala mellan biografen och biblioteket.

Vi talar om Biografer och Bibliotek i förening. I boken diskuteras sambanden mellan mötesplatser, upplevelser och makt och hur dessa i sin tur är kopplade till offentlighet, kultur och demokrati.

Bra drivna bibliotek och biografer, var för sig, är nyckelaktörer i det lokala. Vad skulle dom inte göra tillsammans. Konkreta idéer och uppslag presenteras om hur ett lokalt samarbete kan ta plats, ta form och utvecklas. Har ni frågor, idéer och uppslag hör av er till Lars Gillegård.

Beställ boken här

Bli en del av Nätverket Barnbiograferna

Med enkla, lustfyllda och konkreta tips och verktyg kan vi tillsammans i Nätverket Barnbiograferna dela goda och galna idéer, lära oss nytt, bli inspirerade och få tips på hur vi utvecklar biografverksamheten för den unga publiken. Vill hylla och lyfta barnpubliken, bredda filmutbudet och skapa ökad delaktighet för barn och unga på biograf. Barnpubliken är värdefull och det ska synas!

Bli en Barnbiograf!

Kriterier som din biograf behöver uppfylla:
– Vår repertoar består av minst en barnfilm per öppen spelvecka eller..
– Vi gör återkommande satsningar för barnpubliken
– Vi har läst och skriver under Nätverket Barnbiografernas manifest
– Vi kommer delta i minst en nätverksträff/år. Erbjuds både digitalt och fysiskt

Nätverket Barnbiografernas manifest:
Vår yngre publik ska känna sig inkluderade, välkomna och delaktiga
Vi skapar storslagna filmupplevelser för barn och unga
Vi förstår barns behov av flera och olika typer av berättelser
I vårt filmutbud kan alla barn känna igen sig och identifiera sig
Vi ser och bemöter barn och unga, såsom vi möter all vår publik – med värme, respekt och filmpassion

Vi lyssnar på och jobbar tillsammans med vår unga publik, 55 biografer är redan anslutna.

För vidare information, kontaktpersoner och anmälan gå in på hemsidan https://barnbiograferna.com/

Barnbiodagarna 2023. Notera 23 – 24 oktober då genomför Barnbiodagarna på Centrum bio i Ronneby. Förslag på innehåll, mejla tips och ideer på info@barnbiograferna.com

Min info kommer framöver.

Läs mer på barnbiograferna.com

Ansök genom att skicka din intresseanmälan: info@barnbiograferna.com
I mailet uppger du: Biograf, ort och kontaktperson (namn och epostadress)

Om
Bakom satsningen Nätverket Barnbiograferna står Filmregionerna och Riksföreningen Biograferna. Utöver arbetsgruppen finns även en referensgrupp bestående av Daniel Lundquist, BUFF Malmö Filmfestival, Erika Olsson, Göteborg Film Festival Prisma, Jens Lanestrand, Biografcentralen, Rose-Marie Strand, Folkets Bio.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta någon av oss i arbetsgruppen:
Ida Thorén ida.thoren@regionsormland.se
Jeanette Schjerva jeanette@filmiskane.se
Robert Olsson robert.olsson@regionvarmland.se
Sanjin Pejkovic sanjin.pejkovic@vgregion.se
Christina Thonman christina.thonman@sorakersfolketshus.se
Hanna Sersam hanna.sersam@folketsbio.se

Att visa film på bio

Sedan november 2022 är Riksföreningen Biografernas unika webb baserade biografutbildning på klar och färdig att utnyttjas. Utbildningen har producerats tillsammans med Filmregionerna. Alla maskinister på landets biografer bör gå på utbildningen, gamla som tillkommande. Men även övrig personal och medarbetare bör få en allmänbildning. Den är avgiftsfri. Klicka på rubriken KURSER här på hemsidan. Du börjar med att fylla i anmälningsuppgifter. Varmt välkommen!

BioPasset är den unika branschgemensamma satsningen som sjösattes i november 2021 som är öppet för alla Sveriges biografer och filmdistributörer. Biopasset kostar 149 kr och medger tio utvalda biofilmer till halva ordinarie biljettpris som fördelas jämnt över tolv månader. Biopasset gäller på alla föreställningstider och alla dagar på samtliga medverkande biografer så länge filmen visas på bio. Syftet med BioPasset är att öka det publika intresset för film på bio. Ju flera biografer som se möjligheter med BioPasset desto bättre. Bakom BioPasset står Biografklubb Sverige AB där Riksföreningen är representerad i dess styrelse (Lars Gillegård) samt i dess programkommitté (Mathias Holtz).

För vidare information gå in på www.biopasset.se

Sedan 2019 är Riksföreningen Biograferna medlem i CICAE (International Federation of Arthouse Cinemas) som samlar nationella biografägarförbund och arbetar för kvalitetsfilm och fristående biografer. CICAE bedriver även lobbyarbete, utbildning och kunskapsutbyte relevant för biografägare i Europa och övriga världen. Bl.a. genomför man European ArtHouse Cinema Day en gång per år samt en välrenommerad biografutbildning varje år. Biografägare kan bli medlem genom Riksföreningen Biograferna till en kostnad av 31€ per år och biograf. För närvarande är 25 biografer inom Riksföreningen medlemmar. För medlemmarna finns möjlighet att bland annat delta i biografutbildningen i Venedig, samt att vara del av CICAE:s jurygrupper på internationella filmfestivaler. Mathias Holtz representerar Riksföreningen Biograferna i CICAE:s styrelse. För vidare information kontakta mathias.holtz@folketshusochparker.se, 070 – 870 26 72