Bli medlem

Medlemsavgiften är 250 kr per år och betalas in på postgiro: 66 35 63-5 (Riksföreningen Biograferna). För biografägare som knutna till en kedja (genom filmsättning eller medlemskap) så kan denna medlemsavgift, med ert medgivande, inbetalas centralt. Detta bör ni stämma av.

Ansökan om medlemskap

Följande uppgifter önskas vid ansökan om medlemskap

Biografens namn och biografort

Biografägare    (SFI-nr, postadress, telefon, e-post, ev. hemsida)

Kontaktperson (Telefon, e-post)

Önskar faktura på medlemsskap

Faktureringsadress

Skickas till: info@biograferna.se

Ansökan om medlemskap

Följande uppgifter önskas vid ansökan om medlemskap