Att visa film på biograf – Grundutbildning i biografteknik

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Välkommen till Riksföreningen Biografernas webbutbildning Att visa film på biograf. Utbild­ningen sker i samarbete och med stöd från landets regionala filmresurscentra, Bygde­gårdarnas Riksförbund, Riksföreningen Folkets Bio, Folkets Hus och Parker samt Våra Gårdar. Det är Riksföreningens tekniska kommitté som svarat för produktionen tillsam­mans med Periscope Medieproduktion.

Utbildningen, som är avgiftsfri, är uppbyggd på ett antal ämneskapitel i form av filmer. Filmerna kompletteras med faktablad och testfrågor och vänder sig till er som vill bli maskinister, som är maskinister eller som bara är allmänt intresserade. Har du väl anmält dig en gång så kan du logga in och repetera hur många gånger som helst, detsamma gäller för testerna som följer till varje kapitel. Några förkunskaper krävs inte, men vi rekommenderar att du följer utbildningen i den nummer­ordning som föreskrivs. Det här är en grundutbildning i specifikt visningsteknik, vilket innebär att andra teknikområden, t.ex. kassahantering, inte behandlas.

Utbildningen bör ses som ett kompetensstöd för biografägaren, dess medarbetare och personal. Det är ett mervärde om alla på biografen tar del av utbildningen, vet vad som sker i maskinrummet, har ett hum om hur en projektor fungerar, hur filmen kommer till biografen och vilka krav som bör ställas på en bra visning. Vem vet, nyfikenheten och intresset kan få ett eget driv så att man vågar ta på sig/eller erbjuds att ta ett större ansvar.

Till er som vill bli maskinister eller redan är maskinister. Utbildningen bör ses som ett komple­ment till den praktik/det arbete som ni gör på er biograf eller i samband med en maskinist­kurs. Den kan liknas vid bilskolans körkortsteori. För att bli en komplett bilförare och kunna släppas ut i trafikvimlet måste du behärska både teori och praktik. Till varje avsnitt följer ett antal testfrågor som vår tekniska kommitté har sammanställt tillsammans med en referensgrupp. Har du väl klarat testen så kan du få ett intyg utskrivet. I filmbranschen finns det ingen formell certifiering av maskinister. Men ett intyg på att du klarat testen är bra stöd för dej själv och den biografägare du arbetar för.

Det sker en ständig utveckling i biograf- och visningsteknik. Därför kommer vi att göra uppdateringar på aktuella förändringar och teknikutveckling. Som maskinist och biografägare finns det alltså all anledning att regelbundet gå in och stämma av. Du finner även ett felsöknings­ schema som kan vara bra att ha om något krånglar eller är trasigt.

Se detta utbildningsupplägg Att visa på biograf som ett levande dokument och som sådant behöver vi ha input från dig på saker som kan bli bättre, rent pedagogiskt men även i sak. Det finns redan nu planer på en påbyggnadsutbildning i biografteknik men även webbutbildning för andra verksamhets­områden på biograf.

Du börjar med att registrera dig här. I anmälan följer ett antal frågor som du behöver besvara innan du kan starta.

Varmt välkommen!