Aktuellt

BIOBESÖKEN PÅ SVENSK FILM MINSKAR

Under 2019 har biobesökare på svensk film minskat oroväckande mycket. Normalt brukar publik­andelen på svensk film ligga på runt 20 %, men fram till september i år ligger andelen på 10 %. Det är avsaknaden av publikbreda filmer som troligen är den stora förklaringen. Den svenska film som under året nått mest publik så här långt är Britt Marie var här (premiär 25.1). Den hade en publik på 211.609 besök, vilket inte är mycket. I bästa fall kan det vara en tillfällig svacka som kan vändas med kommande svenska filmer så som Ring Mamma (22.11), Sune – the best man (20.12) eller En del av mitt hjärta (25.12). Men, speglar det en långsiktig trend så är det oroväckande.

Sedan 2014 ligger Sverige i den nordiska bottenligan vad gäller marknadsandelar på inhemska filmer. Fortfarande är nedladdningen av piracy väsentligt högre i Sverige än i andra nordiska länder. Där kan det finnas ett samband. Globala streamingtjänster är något som hela filmbranschenmåste förhålla sig till framöver. Såväl filmbransch som politik efterlyser produktions­incitament. Men mycket lite händer. Och biografmomsen på 25 % av biljettintäkterna är praktiskt taget alla branschaktörer emot. Här finns det en hel del för politiken att göra.