Alternativt material

Dokument

En bild på signalens väg som komplement till vad Ulf säger?

Finns inspirationsmateral/artiklar om folk som sänder annat tex. Opera, fotboll, TV-spel osv?

Övningar

Prova , under överinseende av biografens maskinist, att via scalern koppla in en annan bildkälla för att visa annat material.