Övningar och kunskapstest

Ta reda på hur ni vanligtvis får filmerna levererade till er biograf. Finns det flera möjligheter? För att distributören ska kunna tillhandahålla rätt nyckel, som ska låsa upp filmen för visning, behövs identifikationsnummer för alla olika apparater som behövs för uppspelning av filmen.Hur förkortas namnet på nyckeln och vad betyder det?

Vad har ni för nummer på själva biografen,salongen, projektorn,servern och ljudprocessorn ?