Länkar

BIOGRAFFÖRETRÄDARE

Biografcentralen                                    www.biografcentralen.se

Bygdegårdarnas Riksförbund                www.bygdegardarna.se

Riksföreningen Folkets Bio                    www.folketsbio.se

Folkets Hus och Parker                          www.fhp.nu

Riksföreningen Våra Gårdar                  www.varagardar.se

Sveriges Biografägareförbund              www.biografägareförbundet.se

FILMBRANSCHEN

BioPasset                                                www.biopasset.se

Filmdistributörerna                               www.filmdistributörerna.se

Filmregionerna                                      www.filmregionerna.se

Film- och TV producenterna                  www.filmtvp.se

Filmägarnas Kontrollbyrå                      www.fkb.se/

Kulturdepartementet                            www.kulturdepartementet.se

Sveriges Filmuthyrareförening UPA     www.sfuf.se

Svenska Filminstitutet                           www.sfi.se

Statens Medieråd                                  www.statensmedierad.se

FILM- OCH BIOINFO

BioGuiden                                              www.bioguiden.se

BIO.SE                                                     www.bio.se

Kritiker.se                                               www.kritiker.se

MovieZine                                              www.moviezine.se

Filmstaden                                             www.filmstaden.se